Kolbotn IL

Styringsgruppe 2017-18

Styringsgruppe 2017-18
 Leder  Jon Erik Ofstad  jeo@kolbotnil.no 905 81 429
 Nestleder  Kjersti Langekjend  kjersti.langekjend@gmail.com 908 50 009
 Styremedlem  Anita Tonne  anita@thecorebar.com 479 00 028
 Styremedlem  Karl Vestli   karl.vestli@online.no  932 56 020
 Styremedlem  Ivar Grøneng  ivar.groneng@hotmail.com 975 57 434
 Varamedlem  Trude Harneshaug    
 Varamedlem  Bjørn Erik Lie    

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa leder klubben mellom hovedstyremøtene og består av leder, nestleder samt de tre direkte valgte styremedlemmene. Styringsgruppen har møter etter behov. Det føres protokoll fra møtene i styringsgruppen som sendes hovedstyret. Styringsgruppa skal med hjelp fra administrasjonen:

  1. Fremme forslag til hovedstyret.
  2. Ha spesielt fokus på økonomiutviklingen i administrasjon og grupper
  3. Kvalitetssikre at administrasjonen har forsvarlig organisering, klare ansvarslinjer og følger vedtatte planer og rutiner.
  4. Ha ansvar for, og godkjenne avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere.
  5. Ha ansvaret for kontakt med offentlige myndigheter, idrettens organisasjoner, mediene etc.
  6. Iverksette vedtatte tiltak mot grupper som ikke oppfyller idrettslagets lover, regler og rutiner.
  7. Velge representanter for laget i utvalg, råd m.v. med unntak av representanter til Oppegård Idrettsråd, som velges av årsmøtet.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift