Kolbotn IL

Styringsgruppe 2016-17

Styringsgruppe 2016-17
 Leder  Jon Erik Ofstad  jeo@kolbotnil.no 905 81 429
 Nestleder  Pia Tryland  pt@chilipublications.no 952 24 606
 Styremedlem  Thomas Gaustad  tommy@radio.no 930 03 566
 Styremedlem  Anita Tonne  anita@thecorebar.com 479 00 028
 Styremedlem  Karl Vestli   karl.vestli@online.no  932 56 020
 Varamedlem  Stig Rømo  stig.romo@betonmast.no  913 50 445
 Varamedlem  Kristine Norderhaug  kristine@visningsklar.no 977 28 333
 Varamedlem  Gard Kjølholdt  gard@kjølholdt.no  907 49 241

 

Styringsgruppa

Styringsgruppa leder klubben mellom hovedstyremøtene og består av leder, nestleder samt de tre direkte valgte styremedlemmene. Styringsgruppen har møter etter behov. Det føres protokoll fra møtene i styringsgruppen som sendes hovedstyret. Styringsgruppa skal med hjelp fra administrasjonen:

  1. Fremme forslag til hovedstyret.
  2. Ha spesielt fokus på økonomiutviklingen i administrasjon og grupper
  3. Kvalitetssikre at administrasjonen har forsvarlig organisering, klare ansvarslinjer og følger vedtatte planer og rutiner.
  4. Ha ansvar for, og godkjenne avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere.
  5. Ha ansvaret for kontakt med offentlige myndigheter, idrettens organisasjoner, mediene etc.
  6. Iverksette vedtatte tiltak mot grupper som ikke oppfyller idrettslagets lover, regler og rutiner.
  7. Velge representanter for laget i utvalg, råd m.v. med unntak av representanter til Oppegård Idrettsråd, som velges av årsmøtet.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr

Org.nr 970 95 1423

epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products