Kolbotn IL

Barneidrett

Barneidrett

 

Kolbotn IL tilbyr idrettslek for barn på Vassbonn og på Kolbotn skole. Vi har lekaktiviteter tilpasset de yngste barna. Barneidretten går fra januar til 1. juni (endret fra det vi la ut først, nå blir det fra januar til juni).

Vi utnytter gymsalene så lenge ikke skolene skal ha egne arrangement. Ingen trening i vinterferie og påske.

Våre instruktører for vårens aktivitet blir:
Vilde Riiser og Emilie Berg Holmen. Begge et tidligere RG-utøvere i Kolbotn IL.

Deltageravgift pr semester er kr 800 og i tillegg kommer kontingent pr år på kr 500 (for de som ikke har Familiemedlemskap).
Barn som går på barneidrett registreres obligatorisk som medlem i Kolbotn IL. Kontingent er obligatorisk for de som skal delta på aktivitet i Kolbotn IL. Dette gjøres i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser. Alle aktive medlemmer under 13 år omfattes av NIFs barneforsikring. Medlemskap i Kolbotn IL.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products