Kolbotn IL

Norges Idrettsforbund om politiattest

Norges Idrettsforbund om politiattest

Sikkerhet først

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk. 

 

Må søke på nytt hvert tredje år

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk. Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.

 

Slik gjør vi det – steg for steg

For politiattestansvarlig (klubbens daglige leder og den i administrasjonen som er utpekt til oppgaven, politiattest@kolbotnil.no):

 • Idrettslaget avgjører hvilke funksjoner/oppgaver i klubben som krever politiattest
  • I Kolbotn IL betyr det: Alle trenere og lagledere, samt personer (foresatte og andre) som har ansvar for utøvere på reiser/konkurranser/kamper
 • Idrettslaget fører en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen
  • Klubbens medlemsregister med lagsregister skal vise oversikt over trenere og lagledere. Ansvaret for oppdatering ligger på den enkelte idrettsgruppen.
 • Den ansvarlige for trenere/lagledere i idrettsgruppene fyller ut skjema "Bekreftelse på formål" og sende dette til den Politiattestansvarlige for signatur
 • Politiattestansvarlige oversendelse utfylt og signert skjema "Bekreftelse på formål" til de personene som skal fremvise attest
 • Politiattestansvarlig før et registrering for oppfølging av ordningen.
 • Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.
 • Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For søker av politiattest:

 • Du søker enkelt om politiattest på nett her.
 • Skjema "Bekreftelse på formål" med nødvendig påskrift og signatur vedlegges som pdf
 • Når du mottar politiattestkal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist. Du beholder originalen selv.
 • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift