Kolbotn IL

Kolbotn IL - Rutine for politiattester

Kolbotn IL - Rutine for politiattester

RUTINE FOR POLITIATTESTER

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Bestemmelsene i Norges idrettsforbund. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (Under 18 år). Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Rutine i Kolbotn IL:

1. Gruppene i Kolbotn IL skal føre oversikt som viser tillitspersoner, trenere og lagledere med ansvar for mindreårige utøvere. Listen skal inneholde: Navn, epost og lag/gruppe man har ansvar for. Listen skal til enhver tid være oppdatert og skal leveres idrettslagets ansvarlige ved endringer.

2. Ansvarlige for politiattester i Kolbotn idrettslag er Svein Angvik og Harald Vaadal, politiattest: epost. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

3. De ansvarlige for politiattester sender ”Bekreftelse på formålet med politiattest” til ansvarlig i gruppen eller direkte til søker som vedlegg i epost eller pr brev.

4. Søker fyller ut elektronisk søknad og sender inn sammen med mottatt bekreftelse.

5. Godkjent attest sendes til idrettslagets digitale postkasse eller forevises de ansvarlige i idrettslaget som oppdaterer idrettslagets oversikt. Listen oppbevares på et skjermet område i idrettslagets arkivsystem

6. De personer som omfattes av rutinen og som ikke har levert godkjent politiattest inne disse datoer, skal ikke ha oppgaver med mindreårige utøvere innen Kolbotn IL før godkjent politiattest foreligger.

7. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

8. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

9. Alle relevante linker til idrettsforbund og politi kan leses på idrettslagets sin side under Verktøy/rutiner

 

Februar 2017

Styringsgruppen Kolbotn IL

 

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift