Kolbotn IL

Skjema politiattester i Kolbotn IL

Skjema politiattester i Kolbotn IL

Rutine i Kolbotn IL:

  1. Gruppene i Kolbotn IL skal foran hver sesong utarbeide en liste som viser tillitspersoner, trenere og lagledere med ansvar for mindreårige utøvere.

  2. Listen skal inneholde: Navn, fødselsnummer, epost og lag/gruppe man har ansvar for.

  3. Listen sendes klubbens ansvarlige for politiattester, seneste 10. januar og 20. august hvert år. Kopi sendes styringsgruppens ansvarlige for politiattester innen samme dato.

    Utfylt skjema sendes: epost@kolbotnil.no

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products