Kolbotn IL

Politiattester

Politiattester

RUTINE FOR POLITIATTESTER

Bakgrunn:
”Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.”

Rutine i Kolbotn IL:

  1. Gruppene i Kolbotn IL skal foran hver sesong utarbeide en liste som viser tillitspersoner, trenere og lagledere med ansvar for mindreårige utøvere.

  2. Listen skal inneholde: Navn, fødselsnummer, epost og lag/gruppe man har ansvar for.

  3. Listen sendes klubbens ansvarlige for politiattester, seneste 10. januar og 20. august hvert år. Kopi sendes styringsgruppens ansvarlige for politiattester innen samme dato.

  4. Den ansvarlige for politiattester sender ”bekreftelse på formålet med politiattest” til ansvarlig i gruppen eller direkte til søker som vedlegg i epost eller pr brev.

  5. Søker fyller ut søknad (elektronisk eller på PC) og sender inn sammen med mottatt bekreftelse.

  6. Godkjent politiattest forevises den ansvarlige i gruppen som oppdaterer gruppens liste.

  7. Oppdatert liste som viser godkjente attester sendes klubbens ansvarlige, samt styringsgruppens representant, innen 1. mars respektive 1. oktober samme år.

  8. De personer som omfattes av rutinen og som ikke har levert godkjent politiattest inne disse datoer, skal ikke ha oppgaver med mindreårige utøvere innen Kolbotn IL før godkjent politiattest foreligger.

 

August 2014
Struingsgruppen
Kolbotn IL

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr

Org.nr 970 95 1423

epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products