Kolbotn IL

Rutine for medlemsregister

Rutine for medlemsregister

2.12.    RUTINE FOR KLUBBENS MEDLEMSREGISTER                                            Nov 2014

 

Bakgrunn:
Klubbens medlemsregister er grunnlaget for klubbens drift. Kontinuerlig oppdatering av klubbens grupper og medlemslister
skal ha høy prioritet i hele idrettslaget.

Rutine i Kolbotn IL:

  1. Det er gruppenes ansvar å sørge for at klubbens medlemsregister er a jour.

  2. Det er administrasjonens ansvar å fakturere medlems- og treningsavgift

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr

Org.nr 970 95 1423

epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products