Kolbotn IL

Hedersmerker i Kolbotn IL

Hedersmerker i Kolbotn IL

Tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom skjer fortrinnsvis på KILs årsmøter.

 

Innehaver av Gullmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL og tildeles partoukort til alle KILs arrangementer.

Innehaver av Sølvmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL.

 

Seniorlauget utnevner en Hedersmerke komitè (heretter forkortet (HMK), bestående av minst tre æresmedlemmer.

HMK innhenter alle relevante opplysninger om kandidaten og innhenter uttalelse fra Hovedstyret. HMK skal føre protokoll fra sine møter.

Alle medlemmer av KIL har forslagsrett på kandidater til Gull- og Sølvmerke. Forslag fremmes gjennom den aktuelle gruppen til HMK.

HMK har den endelige myndighet til å bestemme tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom.

Kriterier for tildeling

 

Hederstegnkomiteen består av følgende æresmedlemmer:

Ine Barlie, Bjørg Sandboe, Klaus Mysen.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr

Org.nr 970 95 1423

epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products