Kolbotn IL

Kolbotn IL 2020, strategi for fremtiden

Kolbotn IL 2020, strategi for fremtiden

Strategigruppen, nederst: Einar Engedahl, Karl Vestli, Shazia Rashid Munir og Ellen Thomsen Halaas. Øverst: Bjørn Erik Lie, Rolf Røtnes og Harald Vaadal

____

Kolbotn på vei mot 2020

Kolbotn idrettslag har startet arbeidet med å utvikle klubbens strategi. Det er nedsatt en gruppe som skal holde i prosessen og i den forbindelse har vi tatt en prat med leder for gruppen, Karl Vestli. Han sitter i styringsgruppen i KIL og har hatt ansvaret for medlemssystemet og er nå leder for strategiarbeidet. «Strategigruppen består av 7 medlemmer og er oppnevnt av gruppene i KIL» sier Karl. Han forteller at gruppen skal levere et forslag til strategisk satsning til årsmøtet i mars 2017.

«Denne vil danne et grunnlag for alle idrettsgruppene i Kolbotn, slik at vi setter mål og prioritering ut fra et felles verdisett», sier Karl

Den gjeldende strategien er fra 2013 og ligger på hjemmesiden til KIL. På spørsmål om hvorfor vi trenger en ny strategi svarer Karl at dette er et veldig godt tidspunkt for å oppdatere strategien. «Det er gjort noen viktige endringer i klubben de siste årene, både i administrasjon og i gruppene. Vi har fått ny daglig leder. Vi står foran den største anleggsutbyggingen i klubbens historie. Vi står foran en kommunesammenslåing som vil medføre at det nære lokalmiljø og idrettslaget blir enda viktigere for mange. Det er derfor viktigere nå enn før at alle klubbens grupper og medlemmer kan samles om noen felles verdier og mål», sier Karl

Karl Vestli sier at ambisjonen er at arbeidet resulterer i noe som kan bety noe for alle medlemmer. Vi håper og tror at medlemmene vil kjenne seg igjen i de verdiene og målene som strategien uttrykker. Det vil bidra til å gi Kolbotn IL en tydeligere identitet, og at medlemmene dermed vil kunne føle en større grad av tilhørighet også på tvers av gruppene hvor de bedriver sin idrett.

På spørsmål om hvordan klubben skal få til en god prosess svarer Karl at vi i nærmeste fremtid sende ut et spørreskjema til medlemmene. Videre sier Karl at prosessen skal kjennetegnes ved at vi har et tydelig og forankret mål i tillegg til god involvering. Det er samtidig viktig at vi tør å være tydelige der det kan være forskjellige syn. Det er ikke sikkert alle vil være enige i alt, men likegyldighet er verre. Han både håper og tror det kommer mange gode diskusjoner både i prosjektet og ut i gruppene etter hvert som innspillene og forslagene presenteres.

På spørsmål om hvordan medlemmer og andre kan finne informasjon om arbeidet så henvises det til klubbens hjemmeside. Dersom du ikke er en av dem som mottar spørreskjemaet, kan du sende innspill til  epost@kolbtonil.no

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift