Oppdaterte treningstider mars-juni

Vi har nå gått gjennom og oppdatert på web

Protokoll fra årsmøtet til svømmegruppa

Vedlagt finnes protokoll fra årsmøtet til svømmegruppa. Protokollen er nå signert og befinner seg på kontoret til Svein i klubbhuset.

Påmelding svømmekurs

Påmelding er åpen for alle som ønsker svømmekurs med start i medio mars. Kursene går i Sofiemyrhallen til midt i juni. Vi har kursplasser tilgjengelig på alle kurs, men mange av kursdagene er nå fulle.

Årsmøtet 2017

Det innkalles til åsmøte i svømmegruppa mandag 13 februar kl 1900.

Nye idrettsanlegg

Det skal bygges nye idrettsanlegg i kommunen de neste 4 årene så Kolbotn idrettslag (KIL) har opprettet en egen anleggskomité. Komiteen skal levere KILs innspill til planer for bygging, utvikling, eierskap og drift av idrettsanlegg i gammel og ny kommune.

Innkalling til gruppenes årlige møter

Alle gruppene i Kolbotn Idrettslag skal avholde sine årlige møter minst to uker før klubbens årsmøte 13. mars. Det innkalles til gruppenes årlige møte i henhold til kalender.

Ny bestillingsløsning for møterom

Kolbotn IL og Oppegård kommune har tatt i bruk ny selvbetjent bookingløsning for møterom på klubbhuset og i Sofiemyrhallen. Løsningen er operativ fra i dag og fra nå av skal man selv bestille sine møter.

Medlemsundersøkelse og strategi

Resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i Kolbotn idrettslag i november er nå klare og idrettslagets Hovedstyre har behandlet disse. Styreleder i Kolbotn idrettslag Jon Erik Ofstad er meget fornøyd med responsen. «Nærmere 1100 av medlemmene (av 3300 utsendte) har svart på undersøkelsen og det gir oss derfor troverdig og oppdatert informasjon om hva medlemmene mener» sier Ofstad. Han berømmer medlemmene for engasjementet. «Når såpass mange svarer viser det at de er opptatt av idrettslaget» sier Jon Erik Ofstad

Kolbotn svømmegruppe i Wetzlar, Tyskland

Kolbotns svømmegruppe stile med 26 svømmere på stevne i Wetzlar, litt nord for Frankfuhrt i Tyskland. Blant mange flotte prestasjoner, fikk Floyd Guldhav delt 3 plass som bestemann i 1999 kullet!

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

Bli med på å påvirke svømmegruppa sine sportslige ambisjoner!

Innsats og fokus hos styret og ansatte trenere, retter seg inn mot å realisere svømmegruppas sportslige mål og ambisjoner. Utøvere og medlemmer skal forvente at våre felles ressurser brukes til å realisere de mål og ambisjoner som er bestemt av årsmøtet, og nedfelt i vår sportslige plan. Norges svømmeforbund (NSF) forventer at samtlige klubber har en sportslig plan, og at denne er styrende for det arbeidet som legges ned i klubbene.

Kolbotn IL 2020, strategi for fremtiden

Kolbotn idrettslag har startet arbeidet med å utvikle klubbens strategi. Det er nedsatt en gruppe som skal holde i prosessen og i den forbindelse har vi tatt en prat med leder for gruppen, Karl Vestli. Han sitter i styringsgruppen i KIL og har hatt ansvaret for medlemssystemet og er nå leder for strategiarbeidet. «Strategigruppen består av 7 medlemmer og er oppnevnt av gruppene i KIL» sier Vestli. Han forteller at gruppen skal levere et forslag til strategisk satsning til årsmøtet i mars 2017.

2 Svømmegruppas støttespiller

2 Svømmegruppas utstyrsleverandør

3 Støtt Svømming

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products