Nye idrettsanlegg

Det skal bygges nye idrettsanlegg i kommunen de neste 4 årene så Kolbotn idrettslag (KIL) har opprettet en egen anleggskomité. Komiteen skal levere KILs innspill til planer for bygging, utvikling, eierskap og drift av idrettsanlegg i gammel og ny kommune.

Kolbotn RG deltok på konkurransen Vintereventyr

Mange av Kolbotn RG sine gymnaster var lørdag å se som deltagere i konkurransen Vintereventyr som ble arrangert av Stabekk Turnforening.

Innkalling til gruppenes årlige møter

Alle gruppene i Kolbotn Idrettslag skal avholde sine årlige møter minst to uker før klubbens årsmøte 13. mars. Det innkalles til gruppenes årlige møte i henhold til kalender.

Ny bestillingsløsning for møterom

Kolbotn IL og Oppegård kommune har tatt i bruk ny selvbetjent bookingløsning for møterom på klubbhuset og i Sofiemyrhallen. Løsningen er operativ fra i dag og fra nå av skal man selv bestille sine møter.

Medlemsundersøkelse og strategi

Resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i Kolbotn idrettslag i november er nå klare og idrettslagets Hovedstyre har behandlet disse. Styreleder i Kolbotn idrettslag Jon Erik Ofstad er meget fornøyd med responsen. «Nærmere 1100 av medlemmene (av 3300 utsendte) har svart på undersøkelsen og det gir oss derfor troverdig og oppdatert informasjon om hva medlemmene mener» sier Ofstad. Han berømmer medlemmene for engasjementet. «Når såpass mange svarer viser det at de er opptatt av idrettslaget» sier Jon Erik Ofstad

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

RG-gruppa inviterer til juleshow

RG-gruppas juleshow arrangeres i Sofiemyrhallen mandag 5.desember kl. 18.00.

Turngruppa inviterer til juleshow

Turngruppa inviterer til juleshow i Sofiemyrhallen onsdag 7. desember fra kl. 18:00 - 19:00

Kolbotn IL 2020, strategi for fremtiden

Kolbotn idrettslag har startet arbeidet med å utvikle klubbens strategi. Det er nedsatt en gruppe som skal holde i prosessen og i den forbindelse har vi tatt en prat med leder for gruppen, Karl Vestli. Han sitter i styringsgruppen i KIL og har hatt ansvaret for medlemssystemet og er nå leder for strategiarbeidet. «Strategigruppen består av 7 medlemmer og er oppnevnt av gruppene i KIL» sier Vestli. Han forteller at gruppen skal levere et forslag til strategisk satsning til årsmøtet i mars 2017.

Kolbotn Turn/RG starter troppsturnparti

Turn starter opp troppsturnparti på fredager fra kl 17:30-19:00 i Sofiemyrhallen.  

RG Konkurransepartiet på treningstur til Bulgaria

Den 8. til 16. august gjennomførte konkurransepartiet treningstur til Sofia i Bulgaria.

Kolbotn Turn/RG tilbyr turntrening IRS alpinister

Kolbotn Turn/RG har inngått avtale med IRS alpinklubb om turn som barmarkstrening.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products