Nye idrettsanlegg

Det skal bygges nye idrettsanlegg i kommunen de neste 4 årene så Kolbotn idrettslag (KIL) har opprettet en egen anleggskomité. Komiteen skal levere KILs innspill til planer for bygging, utvikling, eierskap og drift av idrettsanlegg i gammel og ny kommune.

(Bilde er fra Visjon og disponeringsplan utarbeidet til Kommunestyrets behandling i juni 2016)

Hvorfor trenger vi en anleggskomité spør vi lederen av komiteen Anita Tonne. «Bakgrunnen for anleggskomiteen er i hovedsak hentet fra kommunestyrevedtaket i juni 2016. Det er planlagt store investeringer i idrettsanlegg den nærmeste 4 ?årsperioden som følge av at Sofiemyrhallen med svømmehall skal rives». Sier Anita

Hvorfor skal vi ha en egen komité? Er ikke det noe byråkratisk vil kanskje noen spørre?

«I første fase av prosjektet valgte vi å ikke sette ned en anleggsgruppe fordi det viktigste var å få i gang en god dialog med kommunen. Dette gjorde Styringsgruppen i KIL sammen med Idrettsrådet gjennom deltakelse i regelmessige arbeidsmøter hvor tema var den generelle anleggssituasjonen i kommunen og hvordan vi gjennom tettere samarbeid kan få mest mulig for minst mulig investering gitt de økonomiske utfordringene vi står overfor. Dagens situasjon er at alle parter er enige om at Sofiemyrhallen må rives og at vi må øke kapasiteten på anlegg. Derfor er det nå viktig at vi har en gruppe mennesker med bred erfaring representert på tvers av de ulike idrettene som raskt kan respondere etter hvert som planene konkretiserer og prioriteringer må gjøres. Vi har allerede behandlet sentrumsplanen og vi har fått gjennomslag for våre syn i idrettsrådet. Det neste er de nye anleggene i idrettsparken» Sier Anita.

Hun forteller at komiteen forbereder seg på å gi innspill til en områderegulering som innbefatter Sofiemyr idrettspark. Området går fra Tømteveien i Syd til og med Sofiemyr stadion i Nord. Reguleringsplanen for Sofiemyr Idrettspark skal inkludere hele Sofiemyr Crossover og svømmehall. Sofiemyr Crossover er erstatningen for dagens Sofiemyr idrettshall. Det er mulig å lese mer om vedtak og planer på kommunens hjemmeside.

«Det blir veldig spennende å se hva vi får til. Idrettens utgangspunkt er at vi ønsker å ta ansvar for bygging av det nye anlegget i kommunen men så langt ser det ut til at det blir kommunen som skal gjøre dette» Sier Anita. «Signalet er imidlertid at dersom vi kan få med private investorer som kan bidra til å bygge å drifte anlegget kan vi få til dette. Vi jobber derfor for tiden med å finne investorer som kan bidra i anlegget» Tilføyer hun.

Anleggskomiteen består av personer fra ulike idretter og med ulik bakgrunn. Informasjon om komiteen med mandat og sammensetning kan leses på siden her. Dersom det er innspill til Sofiemyr idrettspark som kan være av interesse for Kolbotn idrettslag kan disse sendes til klubbens epost-adresse så vil anleggskomiteen få disse til behandling.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift