Landstormen gir 20.000 i støtte til Kolbotn idrettslag

Landstormen har vedtatt å gi 20.000 i støtte til Kolbotn idrettslags prosjekt for å inkludere barn og unge fra familier med svak økonomi.

Kolbotn idrettslag har inkludering som en av sine kjerneverdier og vi har derfor nylig opprettet et fond som skal ha til hensikt å bidra til redusert treningsavgift og medlemskontingent for barn og unge under 18 år fra familier med vedvarende svak økonomi. Det er svært gledelig å kunne fortelle at Landstormen ved styrets formann, Bjørn Kløvstad har vedtatt å gi 20.000 i bidrag til dette fondet.

Landstormen er en forening i Oppegård kommune som blant annet har som mål å dra i gang aktiviteter for bygdas befolkning og har støttet forskjellige lokale formål økonomisk. Det koster å drive et idrettslag og gaven fra Landstormen vil sørge for at 7 barn og unge nå kan delta på lik linje med andre-.

Kolbotn idrettslag har sammen med NAV og Oppegård kommune oversikt over de som har behov for støtte. Det er et samarbeid som fungerer meget bra. Det finnes mange ordninger og enkelttiltak for denne målgruppen. Kolbotn idrettslag støtter Landstormen i at dette er et svært viktig inkluderingstiltak ettersom det har stor forutsigbarhet og er langsiktig.

Kolbotn idrettslag. Laget for livet. Glede, utvikling og inkludering

0

1 Avtaler

2 Støtt klubben vår

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift