Økonomi skal ikke være til hinder for deltagelse hos KIL

Kolbotn idrettslag har etablert en økonomisk støtteordning for barn og unge fra familier med svak økonomi

Kolbotn idrettslag har etablert et fond for å støtte barn og unge fra familier med vedvarende svak økonomi. Fondet forvaltes av idrettslagets styre og har til hensikt å gi redusert medlems og treningsavgift for målgruppen. Kolbotn idrettslag har innført en rutine for denne ordningen som dere kan lese mer om her. Ordningen er kommet i stand gjennom et godt samarbeid med Oppegård kommunes flyktningtjeneste og NAV/Oppegård

Kolbotn idrettslag ønsker å takke for bidrag fra Akershus idrettskrets på 70.000 og Landstormen på 20.000(nevnt i en tidligere artikkel). Kolbotn ILs Hovedstyre har satt av inntil 100.000 til formålet.

Dersom det er noen som ønsker å bidra til å styrke fondet kan dette gjøres ved å sende en henvendelse til oss på epost@kolbotnil.no

0

1 Avtaler

2 Støtt klubben vår

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift