RESULTATRAPPORTERING VIA SMS

Vi har dessverre måttet avslutte vår SMS-tjeneste (2223) for resultatinnmelding fom. 1. juli. Les mer om dette ved å klikke på linken under.   Resultatinnmelding via SMS opphører  Vennlig hilsen Oslo Fotballkrets

0

2 Følg oss på facebook

3 Støtt klubben vår

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products