VIKTIG MELDING OM SMS RESULTATMELDING

Resultatinnmelding via SMS opphører Fotballkretsen melder at ordingen med innmelding av resultatene fra kampene via SMS-tjeneste (2223)Les mer her

0

2 Følg oss på facebook

3 Støtt klubben vår

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products