Kolbotn Idrettslag

Regler ved utleie

Regler ved utleie

Bilde 

 

Rutine for idrettshuset på Sofiemyr 

Lokalet skal være til glede og bidra til at arrangement/møter blir vellykket. Dette forutsetter at lokalet holdes i god stand og at leietager forholder seg til vedtatte regler:  

1. Leietager skal ha en ansvarlig person til stede under arrangementet. Leietager skal kvittere for å ha lest og forstått utleiereglementet samt for å ha ryddet 

2. Arrangement på Idrettshuset Sofiemyr skal være avsluttet innen kl 0200.  

3. Leietager skal sørge for at lokalet er ryddet etter endt arrangement slik at bord og stoler står på riktig plass. At kjøkken er ryddet, dvs at kjøkkenutstyr, bestikk og service etc er vasket opp og satt på plass.  
Avfall skal legges i tilgjengelige beholdere inne eller utenfor Idrettshuset, restavfall og papiravfall. Ekstra avfall det ikke er plass til tas med av leietager. Det skal ikke settes igjen avfall ved siden av beholdere inne eller ute. Ved behov for ekstra tømming eller bortkjøring belastes dette bruker/leietager. Flasker det ikke er retur på fjernes av leietager.  

4. Leietager er ansvarlig for å erstatte enhver skade som påføres bygning, inventar eller utstyr som skyldes leietagers bruk. Inventar eller annet som skades vurderes etter skjønn og besiktigelse skal skje umiddelbart etter at skade er meldt/oppdaget. Leietager har rett og plikt til å stå for utbedring av skade. Dersom dette ikke skjer i henhold til de frister det er enighet om eller i henhold til faglig forsvarlig standard, har utleier rett til å få dette utført for leiers risiko og regning.  

5. Røyking er ikke tillatt i Idrettshuset. Leietager er ansvarlig for at det ryddes ute etter arrangement.  

6. Dersom utleier må rydde inne eller utenfor lokalet, inkl inventar, oppvask, bortkjøring av søppel etc, faktureres leietaker kr 1.000 ved ekstern leie og kr 500 for grupper og lag i idrettslaget.  

7. Ved behov for assistanse, ta kontakt med Svein 90078621 eller Harald 99093901 

8. ALARM: Kontorlokalene har alarm og denne er aktivert med kode etter vanlig kontortid. Alarm til utleiedelen er knyttet til mellomdøren. Denne aktiveres når døren låses. Sørg for at lokalet er tomt for folk før mellomdøren låses. Lås alltid mellomdøren når du forlater lokalet.  Dersom alarmen av en eller annen grunn går mens man er i lokalet skal man straks ringe Nokas Alarmsentral på 815 00 820 og varsle utleier. 

Sofiemyr 9. desember  2016 

_____________________ 

Harald Vaadal 
Daglig leder

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift