Kolbotn Idrettslag

Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet i Kolbotn Idrettslag

Årsmøtet for 2019 er fastsatt til 14 mars. Innkalling ble kunngjort på hjemmesiden 11 januar.
Gruppenes årlige møter avholdes i henhold til innkallingen på hjemmesiden til Kolbotn iddertslag. Innkallingen gikk ut 11 januar og kan leses her

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet til Kolbotn idrettslag må være styret i hende (pr post eller pr epost) senest 4 uker før årsmøtet (14 februar). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og/eller på klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet på gruppenes årlige møter må være sendt gruppens styre senest to uker før oppgitt møtedato. Kontaktinformasjon til gruppens leder er tilgjengelig på gruppens hjemmeside.

Om møte- og stemmerett sier klubbens lov: "Møtet er åpent for medlemmer over 15 år (pr 14 mars 2019) med betalt medlemskap. Alle medlemmer over 15 år (pr 14. mars 2019) med betalt medlemskontingent har stemme/talerett på årsmøtet."

Les mer om bestemmelsene rundt årsmøte og årlige møter i klubbens lov.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift