Kolbotn Idrettslag

Dagsorden KILs årsmøte

Dagsorden KILs årsmøte

Dagsorden:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette gruppenes treningsavgifter
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg
 11. Dele ut eventuelle utmerkelser

Møtet er åpent for medlemmer over 15 år (betalt medlemskontingent pr dato for årsmøtet)
Alle medlemmer over 15 år (1 måned før årsmøtet) med betalt medlemskontingent har stemme/talerett på årsmøtet.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbhuset en uke før årsmøtet

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen
styret i Kolbotn IL

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift