Kolbotn Idrettslag

Dagsorden gruppenes årlige møter

Dagsorden gruppenes årlige møter

Kolbotn ILs årsmøte har ved behandlingen av organisasjonsplanen vedtatt organisering med grupper med egne gruppestyrer.

For disse gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst fem medlemmer.

b) Gruppene avholder et årlig møte senest to uker før årsmøtet i Kolbotn IL. Møtet innkalles av gruppestyret med minst fire ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne stemmeberettigede og saksliste
3. Velge dirigent og referent

4. Velge 2 personer som sammen styret skal godkjenne protokoll
5. Behandle gruppens årsberetning.
6. Behandle gruppens regnskap.
7. Behandle forslag og saker.
8.
Fastsette årlig treningsavgift.
9. Fastsette gruppens budsjett.
10. Velge et gruppestyre med minst fem medlemmer.
11. Velge gruppens valgkomitè, samt representanter til forbunds- og regionsting.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift