Kolbotn Idrettslag

Utvalg og komiteer i Kolbotn IL

Utvalg og komiteer i Kolbotn IL

Kolbotn idrettslag oppretter og nedlegger arbeidsutvalg etter behov og disse rapporterer til Hovedstyret med jevne mellomrom og når det er noe å rapportere. Kolbotn har følgende arbeidsutvalg pr 1 januar 2018

Valgkomité i Kolbotn IL

Kontrollkomité for Kolbotn IL


- Strategiutvalget leverte forslag til strategi som ble vedtatt på årsmøtet 2017. Mandatet var dette. Utvalget skal frem mot revisjon av strategien i 2020 bidra til å forankre strategien, å gjennomføre medlemsundersøkelsen og å evaluere måloppnåelsen.

- Anleggskomiteen behandler alle anleggsprosjekter som har betydning for KIL. Anleggskomiteen har dette mandatet har dette mandatet

- Arrangementskomiteen nedsettes når arrangementer i KIL regi skal gjennomføres. Arrangementskomiteen har dette mandatet

- Digitaliseringsutvalget skal utarbeide et forslag til hvordan KIL skal bli mer digitalt moderne. Digitaliseringsutvalget har dette mandatet

- KIL har en informasjons- og kommunikasjons-strategi fra 2008, det er nedsatt et utvalg for å oppdatere denne. Informasjons og kommunikasjonsutvalg har dette mandatet

- KIL står foran store investeringer og det må skaffes inntekter for å bidra til å finansiere disse, i tillegg til å ha nødvendig egenkapital. Inntektsutvalget har dette mandatet

- KIL skal være oppdatert organisasjonsmessig og vi har et utvalg som nedsettes ved behov. Organisasjonsutvalget har dette mandatet

- Utstyrskomiteen har levert ny utstyrsleverandør og utsalgssted. Dette var / er mandatet til komiteen. Komiteen skal påse at avtalene blir fulgt opp.

I tillegg finnes det noen nettverk som arbeider med spesielle oppgaver. Nettverkene består av medlemmer fra administrasjonen, styret og gruppene. Økonomi og medlem er 2 av nettverkene som koordinerer virksomhet

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift