Kolbotn Idrettslag

Kiosk, kasser og kontantsalg

Kiosk, kasser og kontantsalg

Kolbotn Idrettslag har årlig store inntekter fra arrangement og kiosk(er) i kommunens idrettshaller, utendørsanlegg og i Vallhall. Norges Idrettsforbund har utarbeidet en oppdatert veileder for idrettslag som Kolbotn IL fra 1.1.2019 skal forholde seg til. Idrettslaget har anskaffet nettbrett med betalingsterminal og satt dette opp mot en kasseløsning i iZettle. Løsningen inneholder komplett meny for kiosksalg.

Forespørsel om lån av nettbrett sendes svein@kolbotnil.no


Klubben tilbyr utlån av digital kasseløsning til enkeltarrangement:

Digital kasseløsning
Kolbotn IL har inngått avtale med iZettle om digital kasseløsning. Avtalen med iZettle er knyttet til klubbens orgnummer og oppfølging og oppdatering gjøres av administrasjonen. iZettle gir alle nødvendige spesifikasjoner og ulike mulighet for å ta betalt: kontant, kort eller Vipps knyttet mot konto i Kolbotn IL.


Utlån iZettle digital kasse

Kolbotn IL har anskaffet nettbrett med kostleser som blir satt opp for hvert enkelt arrangement slik at man kan gjennomføre arrangement og deretter hente ut detaljerte salgsrapporter.I iZettle ligger fast varemeny med lik pris for alle kiosker. Gruppene tilbys i tillegg mulighet for å få lagt inn egne menyer for andre typer produkter.


Vipps
Kolbotn IL har opprettet Vippsnummer for gruppene og flere separate Vippsnummer til bruk ved arrangement, kakelotteriet etc. Vipps er knyttet mot klubbens org.nummer og oppfølging og oppdatering gjøres av administrasjonen.
Grupper og lag som ønsker å benytte klubbens Vippsnummer til f.eks. kakelotteri avtaler dette med administrasjonen og disponerer Vippsnummer i det tidsrommet man ønsker.


Kiosksalg i regi av idrettslaget og grupper og lag


1. Enkeltarrangement
Rutinen gjelder mindre enkeltarrangement. Ansvarlig for kiosksalget henter og leverer kontantkasse og «Inntektsbilag - kasse/kiosk/billettoppgjør» hos økonomiansvarlig. Før kassen leveres tilbake skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør». «Inntektsbilag - kasse/kiosk/billettoppgjør» fylles ut med alle data (skjema hentes hos økonomiansvarlig eller fra klubbens web). Oppgjøret med alle underbilag skal signeres av 2 ansvarlige personer. Ved levering teller kioskansvarlig og økonomiansvarlig opp pengene i fellesskap.


2. Kiosksalg fra fast salgssted (Sofiemyrhallen) og ved større arrangement
Rutinen gjelder fast utsalgssted og større arrangement. Idrettslaget skal benytte kassesystem (digital eller fysisk kasse) ved større arrangement og i fast kiosk (Sofiemyrhallen). Betalingsterminal skal knyttes til digital eller fysisk kasse slik at den kun benyttes til betaling basert på spesifikasjon i kasse. Detaljert rapport skrives ut fra kasse med spesifikasjon av salg (vare, antall, pris, sum) og benyttes til oppgjør. Kassen skal avstemmes mot utskrift fra betalingsterminalen (z-rapport).


3 Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter o.l.
Ved billettsalg, lotterisalg og parkeringsinntekter skal «Inntektsbilag - kasse/kiosk/billettoppgjør» benyttes. Frittstående terminal kan benyttes til salg av billetter eller lodd forutsatt at Inntekstbilag med dokumentasjon foreligger. Oppgjøret med alle underbilag skal signeres av 2 ansvarlige personer.


RUTINE FOR KIOSK, KONTANTSALG OG INNTEKTSBILAG


Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift