Ungdomsløft Kolbotn Idrettslag

Kolbotn idrettslag har blitt invitert til å delta på Akershus Idrettskrets ungdomsløft. Vi ønsker å sette sammen en gruppe med ungdommer på tvers av idrettene i vårt idrettslag og inviterer ungdom i våre grupper til å melde seg på.

Mål med prosjektet:

 • Beholde flest mulig ungdommer i idrettslaget
 • Utvikle ungdommene til å bli ledere i fellesskap med ungdommer fra andre idretter
 • Utarbeide en strategi for en felles aktivitet for alle ungdommer i idrettslaget for å forhindre frafall
 • Gi ungdom i Kolbotn Idrettslag leder- og prosjekterfaring

Hvem kan delta?
Gruppene i Kolbotn Idrettslag kan søke om å få delta med 1 til 2 ungdommer i alderen 15 -19 år.

Hvordan søker man?
Skriv kort ned hvorfor du ønsker å delta, navn, alder, kontaktinfo til både du som søker og en ansvarlig fra din gruppe i Kolbotn som skal følge opp deltakerne, og send det på epost til ragnhildriis@gmail.com. Søknadsfrist onsdag 6. februar 2019.

Program:

 • Lørdag 2. mars
  • Kick Off AIKs Aktivitetsløft på Scandic Lillestrøm
 • Fredag-søndag
  • Lederkurs for ungdom på Sørmarka
 • Mai
  • Tema/oppfølgingskveld ungdomsløftet
 • August
  • Studietur (en mindre gruppe drar på dagstur)
 • September
  • Tema/oppfølgingskveld ungdomsløftet
 • Fredag-søndag
  • Lederkurs for ungdom På Sørmarka
 • November
  • Tema/oppfølgingskveld ungdomsløftet

Oppfølging fra KIL:

En representant fra Kolbotn IL vil følge opp prosjektet og fungere som en mentor for ungdommene under programmet. I tillegg vil hver undergruppe som deltar måtte ha en voksen som følger opp sin(e) ungdommer hjemme i deres aktivitet.