Påmelding svømmekurs med oppstart fra 4. mars

Påmelding er nå åpen for alle. Vi har gjennomført påmelding for tidligere deltagere og vi har gitt tilbud til alle på ventelister

Kolbotn IL Svømmegruppe arrangerer svømmekurs som går fra starten av mars frem til slutten av mai. Alle kurs har 12 kursdager.

tryggivann.no kan du også se hvilke kursplasser vi har ledige i neste periode. Vi har ledig plass på alle kurs, men kanskje ikke alltid plass på alle kurstidene.


KURSREKKEN

Voksenkurs viderekommende
Kurset er for voksne som kan svømme og som vil forbedre sin teknikk og lære ulike svømmearter, men vi jobber først og fremst med Crawl.
Vi tilbyr kurset på to nivåer fra mars 2019:
Voksen 1: De som kan svømme og ønsker å lære seg Crawl og andre svømmearter
Voksen 2: De søm ønsker å forbedre sin teknikk inn mot sommeren, «Triathlon-nivå»


KURS NR 0:
Babysvømming, 3-12 mnd og 1-2 år

Babysvømming er en vannaktivitet for barn der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og barn. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Mer informasjon om kurset kommer. Påmelding åpner senere.

Småbarn 2-3 år
Småbarnsvømming er aktivitet i vann for barn der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet hvor fokus er nær kontakten mellom foreldre og barn, og hvor målet er å forberede barna på ordinær svømmeundervisning. Aktiviteten foregår på barnets premisser.

Dette kurset passer for barn som har ikke har deltatt på slike kurs tidligere.


GRUNNLEGGENDE KURS
KURS NR 1:
Hval - fra 4 år og oppover
Hvalkurset, barnebassenget - For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette betyr at eleven kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn. Det er ikke uvanlig å gå dette kurset om igjen. Det er ikke alle barn som synes det å dukke under er gøy, men det å få vann i ansiktet er helt avgjørende for å bli trygg i vannet på sikt.
Læringsmål
Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.


KURS NR 2:
Skilpadde - Bygger på det de har lært på hvalkurset
Skilpaddekurset - Fokuserer på å ’Flyte’, som betyr at eleven opplever oppdrift i vannet. At vannet ’bærer’ kroppen er helt sentralt i svømmeopplæringen. ‘Flyting’ påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann, derfor følger flyting etter dykking.
Læringsmål
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.


KURS NR 3:
Pingvin – Bygger på at barnet kan øvelsene over fra skilpadde
Pingvinkurset - Fokuserer på ’Gli’, som betyr at eleven flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å oppleve vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.
Læringsmål
Kombinere hopp - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og
puste


KURS NR 4:
Selungenmerket Første kurs i stort basseng – grunn del
Selungenkurset, stort basseng, grunn del. - Fokuserer på ’Fremdrift’, som betyr at eleven skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Utnytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene gir fremdrift.
Læringsmål
Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.


VIDEREGÅENDE SVØMMEKURS:

KURS NR 5:
Sel – Her svømmer vi på dypet i det store bassenget
Fokuserer på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har elevenelært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at eleven skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.
Læringsmål
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

KURS NR 6/7
Vill i vann - Vi øver på svømming gjennom lek og alternativ aktivitet
Vill i Vann er et tilbud til de som har gått Selkurs og som ønsker mer undervisning, men uten at målet nødvendigvis er å bli konkurransesvømmer. Innhold vil blant annet være vannpolo, synkron, stup og stafetter, samt noe landtrening. Med dette tilbudet håper vi at de som tviler på om deres idrett skal bli svømming får en gnist til å satse videre.


KURS NR 6:
Sjøløve – Vi svømmer videre i baner 25 meter lengde
Sjøløvekurset, banesvømming. Kurset har fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.
Læringsmål
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting


KURS NR 7:
Delfin – Vi bygger videre på sjøløve
Delfinkurset - Fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløvekurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer erfaring med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.
Læringsmål
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet


KURS NR 8:
Hai – Siste opplæringskurset før svømmetrening i svømmeklubben
Haikurset - Fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.
Læringsmål
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

Kommentar:
Det er ikke alltid lett å plassere et eldre barn, for eksempel en 7 til 9-åring som ikke har gått svømmekurs tidligere. Vi forventer ikke at et barn i denne alderen skal starte på Hval-kurset, men er nødt til finne et nivå som barnet behersker, ellers vil ikke barnet lære noe. Det er ikke gunstig for barnet å delta på et kurs med for høyt nivå. Laveste nivå nye deltagere kan begynne på er Pingvin hvor det vil bli satt egen gruppe med alderskrav 7 år.