AN ERROR OCCURED

Sorry, but an error has occured

You got the following error

no.bouvet.bo.DataException: Unexpected error running report : com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure

AN ERROR OCCURED

Sorry, but an error has occured

You got the following error

no.bouvet.bo.DataException: Unexpected error running report : com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure

Spoortz appen

Klubbappen er i kontinuerlig utvikling, og her er noen av nyhetene som er lansert i høst. Betaling av kontingenter og treningsavgifter med Vipps eller kort.

Nå har vi gjort det mulig for foresatte å opprette sin egen bruker. Dette gjøres ved å logge inn med barnets bruker i klubbappen, og det er lagt inn sikker verifisering med engangskode på oppgitt epost. Om foresatt legger seg som foresatt på flere barn, vil han/hun få alle barna synlig i aktivitetsoversikten og regninger til betaling for enkel betaling og oversikt!

Andre endringer:

  • Se historiske betalte regninger for deg selv og andre i husstanden
  • Lettere sortere idrettsaktivitetene pr person i husstanden med «hoder» i aktivitetsoversikten
  • Kunne chatte med andre på gruppen din også på enkeltaktivitetene trening, kamp og arrangement
  • Kunne betale for arrangementsdeltakelse eller bare fortelle laget/klubben at du kommer
  • Registrere treningsfremmøte pr trening direkte fra klubbappen
  • Som trener få varsel når politiattesten er i ferd med å utløpe i profilen i klubbappen
  • Ny bildeeditor i klubbappen – like bra som i Instagram!
AN ERROR OCCURED

Sorry, but an error has occured

You got the following error

no.bouvet.bo.DataException: Unexpected error running report : com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure