TINE Fotballskole 2019

Påmelding til årets fotballskole er åpen

Kolbotn Tine Fotballskole 7-10 år kl 09.00-15.00
For deg som ønsker en aktivitetsuke hvor fotball er hovedtema, men hvor det vi vil tilpasse aktiviteten til de som deltar på hver gruppe. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.

Alder fra 7 år (født 2012). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Egen gruppe for keeper, ved behov.

Kolbotn FotballCamp / KeeperCamp 10-12 år kl 09.00-15.00
For deg som ønske et treningsorientert opplegg hvor fotballferdighet er i fokus. Alder fra 10 år (født 2009). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Målet er personlig utvikling i løpet av uken. Det blir en egen gruppe for keepere. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.

Vår erfaring er at det ikke er så enkelt å hold fullt treningsfokus i så mange timer hver dag en hel uke. Derfor vil vi tilpasse intensiteten til de deltagere vi har med oss. For de som går på Camp vil vi ha to økter hvert dag hvor vi vil forsøke å holde fokus på trening. Her vil pausen ble lenger slik at alle får tid til å samle energi til økt nr to.


Dagsplan fotballskoler
Første dag på fotballskolen er oppmøte senest kl 08.30. Øvrige dager er oppmøte kl 08.30-09.00. Vi går til banene ca kl 0900 og er tilbake etter kl 1500. Alle dager startes og avsluttes ved Klubbhuset.


Mat og drikke
Mat og drikke utleveres ved fotballkiosken på stadion. I år vil vi sette opp seil som viser hvor mat og drikke kan hentes. Vi vil også sette opp en "sluse" hvor alle må gjennom for å komme seg til tribunen. Kioskutvalget vil bli begrenset i år og vi vil stå hardt på mat først og eventuelt en tur i kiosken etterpå.


Utstyr til deltagere:
Fotball, Tine-sekk, T-shirt, diplom, felles lunsj alle dager og Tine skolemelk med kakaosmak alle dager. Det blir grilldag (en hamburger og en pølse i lompe til hver) og turneringsdag.
Det innrømmes kr 150 i moderasjon pr søsken.


PÅMELDING