Støtte til inkluderingsarbeidet

Kolbotn Idrettslag har fått 70.000 i støtte til inkluderingsarbeidet i idrettslaget

Kolbotn Idrettslag søkte Akershus idrettskrets om 70.000 til inkluderingsarbeid. Søknaden er behandlet og den ble innvilget i sin helhet. Kolbotn IL takker for bidraget. Midlene skal gå til reduserte kontingenter og medlemsavgifter for barn og unge fra lavinntektsfamilier i Oppegård.

Kolbotn IL er veldig glad for at idrettskretsen støtter søknaden og ikke minst ser at det er et behov for dette. Effekten av å senke den økonomiske terskelen for deltagelse for de med svakest økonomi er uvurderlig. Det er et mål at alle som ønsker det skal kunne delta i organisert aktivitet. Idrettslaget tilbyr fellesskap, glede og utvikling for de som ønsker det. Nylig bosatte får del i et fellesskap og kan få både språkopplæring, kulturforståelse og fysiske utfordringer. Dette er midler som gir stor samfunnsverdi for mange.

Kolbotn idrettslags har et godt samarbeid med Oppegård kommune om ordningen som er etablert. Rutinene ligger for hvordan midlene benyttes og til hvem på vår hjemmeside

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift