Sportslig policy for Kolbotn IL

Hovedstyret i KIL vedtok 28. februar en felles sportslig policy for idrettslaget.

Hovedstyret i KIL vedtok på sitt møte 28. februar en felles sportslig policy for idrettslaget. Det har vært en prosess
Ellen Halaas har ledet arbeidsgruppen og på spørsmål om hva hensikten har vært svarer hun:

  • Hensikten med en felles policy har vært å støtte opp om KILS visjon og verdier.
  • Policyen er utarbeidet av et utvalg bestående av representanter fra fotball, turn, basket, bryting og håndball og det er utarbeidet en handlingsplan som har som mål å gjøre denne konkret

Hun fortsetter:

Mål 1 i den sportslige i policyen er «Flest mulig – lengst mulig
Ellen Halaas forteller at KIL skal tilrettelegge for aktivitetstilbud som øker oppslutning og deltakelse, og begrenser frafallet.

Mål 2 er at det skal være lov å bli god i Kolbotn IL
Hun mener at dette målet nås ved å tilby utviklingsmiljø og – muligheter for de individuelle talentene og for å få til dette mener utvalget som har jobbet med policyen at KIL må fokusere på 2 viktige områder:

  • Samarbeid og fleksibilitet mellom de ulike gruppene i idrettslaget.
  • Felles sportslige tiltak/aktiviteter.

Selve policyen og den konkrete handlingsplanen for gjennomføring av enkelte konkrete tiltak kan leses på KILs hjemmeside under meny/verktøy, rutiner/09 sport og idrett

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift