Informasjonsmøte i Kolbotn IL 23 september

Trenere og frivillige inviteres til informasjonsmøte om anlegg og barneidrett 23 sept. kl 1900

Invitasjon til informasjonsmøte i Kolbotn idrettslag (KIL)

Savner du som trener eller frivillig informasjon fra Kolbotn idrettslag? Vi inviterer til informasjonsmøte om aktuelle saker i KIL mandag 23 september kl. 1900-2100 i klubbhuset.


Kolbotn IL står foran store anleggsinvesteringer i vårt område. Det er utarbeidet planer for utvikling av idrettslaget. Hva betyr alt dette for dere som er trenere og hva er status?

Hensikten med dette møtet er å informere trenere og alle frivillige som er interessert om dagsaktuelle problemstillinger.

Agendaen vil se slik ut:

✓ Kolbotn Ils strategi
✓ Kolbotn arena herunder tennishall, garderober, tribuner og mulig nytt klubbhus
✓ Status på utvikling av fotballbaner herunder Tømtebanen
✓ Ny stor idrettshall med fire flater, brytedel og basishall på Sofiemyr
✓ Ny flerbrukshall og ny barneskole på Kolbotn
✓ Sportslig policy for Kolbotn IL
✓ Barneidrettsbestemmelsene og politiattester


Påmelding til epost@kolbotnil.no

Det vil bli enkel bevertning

Vel møtt alle sammen


Hilsen Kolbotn idrettslag