To nye sertifiserte trenere i turngruppa

Kira Twang Riise og Aksel Ruud Skomsøy har i helgen gjennomført Sikringskurs 1 Trampett

Kira og Aksel er nye ungdomstrenere denne sesongen og tok sporty i mot tilbudet om kurs og sertifisering etter en uke på jobb.


Sertifiseringen er et krav for å sikre trampett med tilløp og styrker trenergruppas kompetanse på området.


Kursets innhold:

Gjennomgår forsvarlig instruksjon av grunnsprang til og med salto med 540° skru, NGTFs bestemmelser for bruk av trampett og prinsipper for mottak, samt de viktigste konkurransereglene.


Deltakerne skal lære om sprangets faser og tilhørende krav, analyse av øvelser (forutsetninger, krav, arbeidsoppgaver, vanlige utfordringer og konsekvenser), samt forebygging og etterbehandling av idrettskader.